fbpx

Jouw persoonlijke ondersteuning bij het doen van je eigen boekhouding

Training op maat over Moneybird

Speciaal in Coronatijd, training op maat

In verband met de nieuwe corona-maatregelen zijn er voorlopig geen fysieke trainingen mogelijk. De training op maat is nog wel mogelijk, deze zal dan op afstand plaatsvinden. Omdat we al enig tijd onze klanten ondersteunen op afstand hebben we hier de nodige ervaring mee.

Wil je echt een training op maat? Dat kan.

Hierbij kun je zelf uit de onderstaande onderwerpen kiezen. Ook de locatie mag je helemaal zelf bepalen. Hierbij maakt het niet uit of je graag de training wil houden aan bij jou op kantoor, thuis aan de keukentafel of op een andere locatie. Ook maakt het niet uit of je de training alleen wil volgen of dat je hier graag nog mensen bij uitnodigd. De duurt een dagdeel (4 uur) en hierna is jouw administratie helemaal op orde en ben je klaar om te beginnen.

Onderwerpen

Tijdens de training kun je zelf bepalen welke onderwerpen je aan bod wil laten komen. Per training van een dagdeel kunnen we maximaal 10 onderwerpen behandelen. 

Gebruikersinstellingen

Hierbij lopen we elke stap van je gebruikersinstelling na en leggen per stap uit waar je op moet letten

Algemene instellingen van je administratie

Hierbij lopen we elke stap van je administratie-instellingen na en leggen per stap uit waar je op moet letten. Onderdelen hierbij zijn; het inrichten van je huisstijlen en workflows, afzenderadressen, bankinstellingen en extra velden.

Accountinstellingen

Hierbij lopen we elke stap van je accountinstellingen na en leggen per stap uit waar je op moet letten. Hierbij kijken we ook naar de verschillende soorten abonnementen, de gebruikers en de verificaties die nodig zijn voor Simplerinvoicing en je BTW-aangifte via Moneybird.

Projecten

Hierbij leggen we je uit hoe je met projecten kunt werken en hoe je deze zo goed mogelijk kunt inrichten. Projecten wordt in boekhoudtermen ook wel Kostenplaatsen genoemd.

Categorieën

Hierbij laten we je zien hoe je (snel) categorieën kunt aanmaken, wijzigen en welke kostensoorten je op welke categorie dient te boeken. Hierbij kijken we specifiek naar wat er nodig is voor jouw onderneming.

Contacten

Bij de contacten staan de gegevens van zowel klanten als leveranciers (debiteuren en crediteuren), als je deze goed inricht kun je ze ook op bijvoorbeeld je telefoon gebruiken om direct te bellen vanuit je Moneybird-app.

Offertes

Hierbij laten we je zien hoe je gemakkelijk offertes kan maken en deze kunt doorzetten naar een factuur nadat de klant deze (eventueel digitaal) heeft geaccordeerd.

Verkoopfacturen opstellen in Moneybird

Tijdens de training laten we je zien hoe je op de juiste manier verkoopfacturen kunt opstellen, waar je op moet letten en welke verplichtingen hieraan zitten vanuit de belastingdienst.

Producten

Door het aanmaken van producten kun je nog snellen verkoopfacturen maken. We laten je dan ook zien hoe je producten kunt aanmaken en hoe je deze op de juiste manier kunt gebruiken.

Inkoopfacturen

Hierbij bespreken we hoe je op de juiste manier inkoopfacturen verwerkt in Moneybird, waar je op moet letten en wat de verschillende statussen inhouden.

BTW bij inkopen

Hierbij gaan we dieper in op de regels rond de BTW. Waarvoor mag je wel en geen BTW aftrekken en wat is de juiste BTW code hiervoor.

Banktransacties verwerken

De verschillende facturen die je op je zakelijke rekening ontvangt en betaald komen binnen onder het kopje bank. Deze dien je op je de juiste manier te verwerken om een goed inzicht te hebben van je openstaande in- en verkoopfacturen. Hier laten we je zien hoe je dit op de juiste manier doet.

Privé opnames en stortingen

We leggen je uit hoe je de privé opnames en stortingen goed verwerkt in je boekhouding zodat je een goed inzicht hebt.

Contante ontvangsten en betalingen

We leggen je uit hoe je de contante ontvangsten en uitgaves op de juiste manier registreert in je administratie.

Inleiding rapportages

In vogelvlucht leggen we je uit welke inzichten je krijgt bij het bekijken van de rapportages en wat je hieraan kunt aflezen. Daarnaast bespreken we het vergrendelen van periodes.

BTW aangifte doen

Hierbij leggen we kort uit hoe je een BTW aangifte vanuit Moneybird kunt versturen naar de belastingdienst. Belangrijk hierbij is uiteraard wel dat je alle in- en verkoopfacturen op de juiste manier hebt geregistreerd.

Koppelingen met Moneybird

Hierbij lopen we in vogelvlucht door de verschillende koppelingen met Moneybird heen en bespreken we kort wat je ermee kan.

Betalingen via je zakelijke creditcard

We leggen je uit hoe je de betalingen via je zakelijke creditcard op de juiste manier verwerkt in je boekhouding.

Betalingen via je Paypal-account

We leggen je uit hoe je de betalingen via je zakelijke paypal-account op de juiste manier verwerkt in je boekhouding. Dit kunnen zowel ontvangen verkoopfacturen als betalingen van inkoopfacturen zijn.

BTW op verkoopfacturen aan het buitenland

Hierbij bespreken we hoe het zit met de BTW als je levert aan een ondernemer aan het buitenland. Welke zaken je moet controleren en wat je hiervoor moet vastleggen zodat je later geen naheffingsaanslag ontvangt of meewerkt aan carrosel-fraude.

Investeringen en afschrijving

Hierbij laten we je zien hoe je investeringen dient te verwerken in je administratie en hoe je de afschrijving maandelijks boekt. 

Het verwerken van (financial) lease

Hierbij bespreken we hoe je een leasecontract van bijvoorbeeld een auto op de juiste manier verwerkt in de boekhouding. Hoe je de splitsing kunt aanbrengen tussen rente en afslossing en hoe je deze middels een periodieke memoriaalboeking maandelijks automatisch kan boeken. 

Periodeselectie binnen Moneybird

We leggen hierbij uit hoe je met periodeselectie kunt werken en waarom dit belangrijk is voor je administratie.

Algemene documenten

We leggen je uit hoe je ervoor kan zorgen dat je alle belangrijke documenten op de juiste manier opslaat in Moneybird en hoe je hier eventueel zelfs een reminder op kan zetten. Bijvoorbeeld bij het aflopen van een contract.

Rapportages - Resultatenrekening

We leggen je hierbij uit hoe je verder inzicht kunt krijgen in de performance van je onderneming en hoeveel je nu echt verdient.

Rapportages - Balans

We laten je zien hoe je kunt zien wat de bezittingen en schulden zijn van je onderneming. Daarnaast leggen we je het verschil uit tussen activa, passiva en eigen vermogen. Hierbij besteden we ook aandacht aan het verschil tussen kort- en langlopende schulden en vaste en vlottende activa.

Werkkapitaal

Hierbij laten we je zien hoe je inzicht krijgt in de vrij besteedsbare middelen van je onderneming. Daarnaast gaan we kijken wat voor invloed je hierop hebt en hoe je dit kunt verbeteren. 

Rapportages - Kasstroomoverzicht

Hierbij gaan we na welke inkomsten en uitgaven je hebt en hoe je deze nog beter kan sturen zodat je meer grip hebt op je onderneming. 

Brutowinstmarge

Hierbij stellen we onszelf de vraag wat je overhoud aan elke euro omzet nadat je de inkopen ervan af hebt getrokken. Voor een dienstverlenend bedrijf zal dit snel naar de 90% neigen, bij een handelsonderneming is dit echter anders. En belangrijker is de vraag welke invloed je hierop hebt. 

De maandafsluiting

Hierbij bespreken we welke werkzaamheden, checks en controlles je allemaal moet doen aan het einde van de maand om je administratie op de juiste manier af te sluiten.

De afsluiting van het boekjaar

Hierbij bespreken we hoe je het boekjaar op de juist manier kunt afsluiten, welke documenten je moet toevoegen aan je administratie zodat je voldoet aan de eisen van de belastingdienst.

Kosten

De kosten van een trainingsdag zijn € 339. Met deze training weet je zeker dat je een hele goede start kunt maken met het bijhouden van je eigen administratie. Omdat je de onderwerpen helemaal zelf kan kiezen heb weet je zeker dat de training helemaal aansluit op jouw behoeft.

Locatie

Zoals aangegeven maakt het niet uit of je graag de training wil houden bij jouw op kantoor, aan de keukentafel of op een andere locatie. Dit mag overal in Nederland zijn of de provincie Antwerpen, met uitzondering van de waddeneilanden in verband met de reistijd.

Op dit moment is het alleen mogelijk om de training op maat online te volgen, in verband met de coronamaatregelen. Na je aanmelding ontvang je van ons een bevestiging en een uitnodiging met daarin een Zoom-link. In Zoom kun je dan de training volgen.

Nog vragen?

Mocht je nog vragen hebben dan kan je contact opnemen door een mail te sturen naar trainingen@boekhouden.support 

Neem contact met ons op

info@Boekhouden.support

085-3034260 (ook bereikbaar per What's app)

Nassausingel 26, 4811 DG Breda

Maandag t/m vrijdag 8:00-22:00, zaterdag en zondag 9:00-17:00

Boekhouden.support is geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 77.09.93.46. Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw. De algemene voorwaarden zijn van toepassing, deze kunnen opgevraagd worden via info@Boekhouden.support.